You are currently viewing HUBSA van granica BiH – Podgorica

HUBSA van granica BiH – Podgorica

HUBSA tim se ovaj put zaputila u Crnu Goru, u Podgoricu, gdje su nam se pored crnogorskih srednjoškolaca/ki pridružili i makedonski.

Predstavili smo HUBSA, Sarajevo studentski grad, te razgovarali s njima kako vide i zamišljaju svoj idealni studentski život. Vrlo produktivna i motivirajuća dva sata sa puno sadržajnih informacija, te se radujemo i nadamo novim budućim studentima/cama da budu dio sarajevskog života.

Homework HUB projekat HUBSA realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.

Pogodite, gdje idemo na sljedeću lokaciju? HUBSA projekat opet prelazi granice!