You are currently viewing HUBSA-i u posjetu došli gimnazijalci/ke iz Zavidovića

HUBSA-i u posjetu došli gimnazijalci/ke iz Zavidovića

U petak, srednjoškolci/ke iz Gimnazije “Rizah Odžekčić” došli su na promociji HUBSA-e. Predstavili smo ciljeve projekte, kao i glavnu misiju a to je da Sarajevo postane studentski grad. U diskusiji sa gimnazijalcima/kama otkrili smo koje su to nauke koje ih najviše zanimaju. Međutim, zastali smo malo kada smo saznali da nekolicina njih planira da studira van Bosne i Hercegovine. Mnogobrojni su razlozi, a glavni od tih razloga, nije zato da to što ih zanima nema kod nas, već “toksično društvo” koje im neće dopustiti da uspiju. To je već strateško pitanje i pitanje svakog od nas da to promijenimo na najbolji mogući način. 

HUBSA je upravo taj projekat, ali i sama misija i vizija Homework HUB-a, da mijenja to toksično društvo i kreira zajedno sa ostalim mladim ljudima manje toksično društvo. Sigurni smo da u tome možemo uspjeti ukoliko budemo uporni, i manje slušali šta nam to isto društvo servira. Sarajevo treba mlade ljude, Sarajevo treba nove generacije akadamskih građana i građanki kako bi se izborilo protiv te toksičnosti. Možemo u tome uspjeti.

U proaktivnoj diskusiji i diseminaciji raznih pogodnosti koje Sarajevo nudi, nadamo se da smo uspjeli promijeniti mišljenja gimnazijalaca/ki, te da će Sarajevo biti bogatije za njihovo aktivno djelovanje i prisustvo u istom. 

Homework HUB projekat HUBSA realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.