You are currently viewing HUBSA se vratila u 71 000

HUBSA se vratila u 71 000

Nakon kratke stanke, HUBSA tim je nastavila sa svojom misijom u Prvoj gimnaziji Sarajevo, gdje nas je dočekalo ljubazno osoblje i srednjoškolci/ke željni novih informacija i raspitivanja za svoje buduće karijerne puteve.

Predstavili smo HUBSA aktivnosti, te razgovarali s njima kako vide i zamišljaju svoj idealni studentski život. Vrlo produktivna i motivirajuća dva sata sa puno sadržajnih informacija, te se radujemo i nadamo novim budućim studentima/cama da budu dio sarajevskog života. 

HUB članice prezentovale su i svoje fakultete, Alma Muharemović, voditeljica HUBSA tima (PMF), te Esma Jaganjac ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svoja studentska iskustva podijelile su sa budućim studentima/cama, te ih ukratko upoznale sa studentskim životom koji ih očekuje. 

Posebno se zahvaljujemo profesorici Aidi Beća na gostoprimstvu i nesebičnoj podršci HUB aktivnostima.

Homework HUB projekat HUBSA realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.