You are currently viewing HUBSA – Sarajevo II

HUBSA – Sarajevo II

HUBSA – HUB Student Affairs pilot-projekat predstavljen je srednjoškolcima/kama sarajevskih srednjih škola. U nadi da im bolje približimo studentski život i mogućnosti studiranja u Sarajevu, pozvali smo i HUB članove/ice sa različitih fakulteta i univerziteta da predstave svoj odsjek, te upute na najvažnije informacije o studiranju. 

Homework HUB ovaj projekat realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.