You are currently viewing Security Excellence Hackathon

Security Excellence Hackathon

Već dva dana u prostorijama HUB-a Dječije kuće organizuje se Ssecurity Excellence Hackathon u organizaciji Cyber Security Excellence Center, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Verlab instituta, LogosoftBiH i ITS4Health digitalni inovacijski hub.

Preko 30 satiaktivnog rada, vrijedni studenti/ce će pokušati najteže zadatke koje su pred njima. O zahtjevnosti zadataka, govori činjenica da sve bilo puno drugog dana već od 7 sati…

Radujemo se prezentacijama, ali i proglašenju pobjednika. 

Na otvaranju su nas pozdravili:

➡️Andrew Le Grice iz Britanske ambasade Sarajevo

➡️Predrag Puharić, direktor CSEC-a

➡️Lejla Gurbeta Pokvić, direktorica Verlab Instituta i sukoordinatorica its4Health DIH.

Nakon otvaranja, imali smo nezaboravne radionice i predavanja! 💡

U radionici “Sigurnost kroz dizajn” učesnici_e su stekli_le važna znanja o implementaciji sigurnosnih principa u dizajn softvera.

A predavači/ce su bili:

➡️Šeila Bećirović Ramić, sa temom “Selektivno otkrivanje u digitalnim referencama”, asistentica s Elektrotehničkog fakulteta, UNSA

➡️Svetlana Abramova, s predavanjem “Sigurnost i ljudi: kako i zašto činiti ljude bitnima”, docentica s Univerziteta u Innsbrucku, Austrija

➡️Adam Zagorecki, koji je govorio o “Sigurnosti i važnosti sigurnosti medicinskih podataka”, viši istraživački saradnik s Univerziteta Cranfield

#CSEChackathon #CSECba #SecurityExcellenceHackathon #CyberSecurity #Hackathon #Sarajevo