You are currently viewing HUBSA – Kako studenti/ce vide Sarajevo kao studentskim gradom?

HUBSA – Kako studenti/ce vide Sarajevo kao studentskim gradom?

HUB članovi/ce prvi su izvor informacija o studentskom životu i standardu u Sarajevu. U vezi s tim, zajedno s njima smo kreirali plan promocije Sarajeva kao studentskog grada, te šta je to što možemo prenijeti budućim srednjoškolcima/kama.

U narednom periodu, HUBSA tim kreće na svoja putovanja, prva destinacija Sarajevo i druženje sa srednjoškolcima/kama iz različitih škola. Voditeljica HUBSA turneje je Alma Muharemović.

Homework HUB ovaj projekat realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.