You are currently viewing Prva HUB debata na njemačkom jeziku

Prva HUB debata na njemačkom jeziku

Homework HUB i JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo uspješno su realizovali prvu HUB debatu na njemačkom jeziku za srednjoškolce/ke Kantona Sarajevo.

Ukupno 15 prijavljenih srednjoškolaca/ki iz različitih srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo odlučili su da subotu provedu u HUB Dječijoj kući. Koordinatorica ove aktivnosti bila je HUB članica tima, Alma Muharemović.

Teme za diskutovanje:

  1. Je li uredu da učenici i učenice koriste vještačku inteligenciju prilikom učenja?
  2. Da li žene imaju mjesto u nauci?
  3. Da li broj muškaraca u nauci veći od broja žena?
  4. Dobijaju li muškarci više nagrada za njihov rad u nauci nego žene?
  5. Jesu li socijalne mreže štetne za psihičko zdravlje?

Posebno sse zahvaljujemo Ambasadi Njemačke u BiH koja je omogućila prigodne poklone za pet najboljih.

Ovo je bilo jedno izuzetno iskustvo za nas, ali smo se i bolje upoznali sa razmišljanjima generacije Z. Budućnost će biti vrlo zanimljiva 🙂

Čestitamo najboljima!

  1. Ajla Karup, Srednja ekonomska škola Sarajevo
  2. Semina Šatara, Prva gimnazija Sarajevo
  3. Emilin Macić, Treća gimnazija Sarajevo
  4. Muris Čerkes, Druga gimnazija Sarajevo
  5. Semin Jaquet, Prva gimnazija Sarajevo