You are currently viewing Institut Verlab x Homework HUB 

Institut Verlab x Homework HUB 

U prostorijama Homework HUB-a potpisan je Sporazum o saradnji sa 

Naučnoistraživačkim Institutom Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju. 

U Sporazuma između ostalog stoji: 

– Zajednička realizacija projekata (kroz angažovanje lјudskih, materijalnih i laboratorijskih resursa),

– Zajednički nastup pri analizi dobijenih rezultata,

– Razmjena informacija putem predavanja, prezentacija i sl.,

– Priznavanje tehničkih rješenja,

– Zajedničko učešće u organizaciji stručnih i naučnih skupova,

–  Saradnja na poslovima izdavanja naučnih/stručnih časopisa, knjiga i drugih publikacija,

– Pružanje pomoći pri razvoju kadrova kroz različite vidove stipendiranja i stručnog osposoblјavanja i usavršavanja,

–  Druge aktivnosti od obostranog interesa

Ovim Sporazumom ulazimo u jednu novu eru nauke i istraživačkog duha koji će biti aktivniji među mladim ljudima. 

Zahvaljujemo se direktorici Verlab Instituta, dr. Lejli Gurbeti Pokvić na spremnosti za saradnju i jedva čekamo da najavimo našu prvu zajedničku aktivnost! 

#ScienceIsIn