You are currently viewing Global Techathon #TeensInAI održan u HUB-u Dječije kuće

Global Techathon #TeensInAI održan u HUB-u Dječije kuće

Homework HUB se prije nekoliko mjeseci pridružio globalnoj kampanji #TeensInAI organizacije hakatona povodom Međunarodnog dana žena, Osmog marta. Cilj hakatona je osnaživanje djevojaka u STEM naukama, te pronalazak rješenja problema u sklopu UN ciljeva održivosti. 

Hakaton je trajao dva dana, a ekipe su činili učenici/e iz Gimnazije “Rizah Odžekčić” iz Zavidovića i Richmond Park Secondary School Sarajevo. Podijeljeni u tri grupe, gimnazijalci/ke su aktivno tražili rješenje na sljedeće teme:

           SDG3: Good Health and Well-Being

  SDG4: Quality Education

  SDG5: Gender Equality

Posebnost hakatona su dali mentori, HUB članovi, Enis Abaza (PMF), Amar Džanan (FIT) i Anur Lipovac (FIT) koji su sve vrijeme bili na raspolaganju mlađim kolegama/icama kako bi njihove ideje bile predstavljene na adekvatan način. Puno toga smo međusobno naučili u ova dva dana i ideje su bile itekako zanimljive. 

Stručni žiri su bili naši dragi partneri ispred Verlab instituta, Adna Softić i Faruk Bećirović koji su svojim iskustvom i znanjem ocijenili najbolje, ali i dali korisne savjete za dalji razvoj samih ideja.

Jedna lijepa dvodnevna priča uz puno znanja i konkretnih rješenja, spajajući mlade snage pokazala je da itekako zajednički možemo realizovati mnoge društveno-korisne ideje.

Zahvaljujemo se puno i Sari Leroti ispred Ministry of Programing koja nas je prepoznala kao potencijalne partnere da budemo dio ove kampanje, te nas povezala sa Acom Aspirations kompanijom iz Londona koja organizuje ovu kampanju.