You are currently viewing Iskusni panelisti/ce otkrit će nam: Quo Vadis Academia?

Iskusni panelisti/ce otkrit će nam: Quo Vadis Academia?

Homework Hub ove godine povodom Međunarodnog dana obrazovanja organizuje Okrugli stol “Quo Vadis, Academia?”, u formi javno-konsultativne diskusije sa svim obrazovnim akterima/kama. 

Čast i zadovoljstvo nam je najaviti da će nam se na okruglom stolu kao panelisti_ce pridružiti Adna Mesihović (Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS), Jasminka Hasić Telalović (SSST), Adna Softić (Verlab institut), Enida Mostić (Gimnazija Muhsin Rizvić), Amela Hasanović (Peta osnovna škola Ilidža), Nedim Sladić (Fakulteta za meteorologiju i klimatologiju, Univerziteta u Readingu), Aleksandra Đorem (Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine), Almina Šatrović (SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine), Zada Agić (Asr Education), Refik Šećibović (Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS), Mersiha Kolčaković (Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS), Emela Mehmedspahić (Prva bošnjačka gimnazija), Mirela Avdibegović (OŠ “Pofalići”), Adela Velagić (Općina Novo Sarajevo).

Okrugli stol će obuhvatati razne tematike obrazovanja:

Reforma osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

”Univerziteti bez studenata/ica”

”Akademija na autoputu ili trotoaru?”

Rodno i seksualno zasnovano nasilje

EDI (Equality, Diversity, Inclusion) principi u akademiji

Vizija 2030?

Pozivamo sve da nam se pridruže 24. januara 2024. godine, od 12 sati u prostorijama Homework Hub (Dječija kuća, Grbavička bb Sarajevo).

Složimo puzle boljeg obrazovanja zajedno!