You are currently viewing HUB odbojka

HUB odbojka

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo je aktivnost HUB odbojke ponovo aktuelna! Svi HUB članovi i članice imaju pravo da treniraju odbojku u jednosedmičnom terminu u Trećoj gimnaziji. Fizička aktivnost, pored rada na mentalnom zdravlju, itekako je bitna za svakodnevno funkcionisanje i bolje pamćenje prilikom učenja!