You are currently viewing Quo vadis, Academia? – Obilježen je Međunarodni dan obrazovanja

Quo vadis, Academia? – Obilježen je Međunarodni dan obrazovanja

U Homework HUB-u Dječije kuće upriličeno je obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja. Tom prilikom realizovan je Okrugli stol „Quo Vadis, Academia?“

Njegovanje i podrška ženama koje su bogatstvo našeg društva.

Otkriti prilike i mogućnosti za mlade (nadogradnja znanja, edukacije, stvoriti stimulans mladima da se bore za znanje).

Osnaživanje profesora.

Multidisciplinarni pristup je ključ uspjeha.

U odgoju i obrazovanju vrlo je bitan princip cjeloživotnog učenja.

Racionalizacija korištenja modernih tehnologija i njihovo prihvatanje.

Uključivanje raznih aktera u rasprave s ciljem unapređenja.

Jednakost, različitost i inkluzija.

Kompetencije (vještine važnije od teoretskog znanja za “izvrsnost”).

Fokus na rješenje, a ne na probleme!