You are currently viewing HUBovci/ke na “službenom putu” u Budimpešti

HUBovci/ke na “službenom putu” u Budimpešti

Homework HUB je HUB člana Ahmeda i HUB članicu Amru prijavio i uputio na praksu u Budimpeštu, Mađarska. Homework HUB partneri ispred organizacije MeOut u sklopu projekta: Developing cross-sectoral cooperation for youth employability in the Western Balkans

(101051959 – CROCO4U) omogućili su našim HUB članovima/cama da ostvare usavršavanje i sticanje prvih radnih vještina u šestosedmičnom programu obuke u Budimpešti. 

Ahmed i Amra će imati priliku raditi u kompanijama, dok će istovremeno uz podršku mentora/ica razvijati svoje #softskills te stica nova znanja i iskustva, koja će napraviti njihove CV-eve konkuretnijim kada se vrate u Sarajevo. 

Veoma smo ponosni jer smo dio ove inicijative, ali i zahvalni što upravo ovakve prilike pružamo našim HUB članovima/cama.

Amri i Ahmedu želimo da se odlično provedu u šetnjama pored Dunava nakon napornih, ali korisnih prvih radnih dana! 

Uskoro više zanimljivosti sa njihovog 6-sedmičnog “službenog puta”.