You are currently viewing HUBSA pilot-projekat u posjeti Mešinom gradu

HUBSA pilot-projekat u posjeti Mešinom gradu

IPI akademija je bila puna srednjoškolaca/ki iz Tuzle. Prezentacija Sarajeva kao studentskog grada, te radionica: Moj studentski život zamišljam, kao…

Naravno, kako bi srednjoškolci/ke bili informisani adekvatno, za to su se pobrinuli HUB članovi/ce koji dolaze sa raznih fakulteta i univerziteta iz Kantona Sarajevo. HUB članovi/ce u sastavu:

Alma Muharemović (PMF UNSA)

Dženan Muharemović (ETF UNSA)

Lana Glavonjić (Filozofski fakultet UNSA)

Safira Sušić (PMF)

Soraja Brkan (PMF)

Amina Musić (PMF)

Aida Bešović (Veterinarski fakultet UNSA)

Prezentovali su svoje fakultete i smjerove, te dali neke tips-tricks budućim studentima/cama na šta da obrate pažnju i kako da se adekvatno pripreme za upise na željene fakultete/univerzitete. 

Homework HUB ovaj projekat realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.