You are currently viewing Zajednička izgradnja kapaciteta za unaprjeđenje lokalne zajednice

Zajednička izgradnja kapaciteta za unaprjeđenje lokalne zajednice

Homework HUB u zajedničkoj saradnji sa JU Međunarodnim centrom za djecu i omladinu već dva mjeseca intenzivno radi na izgradnji kapaciteta obiju strana. 

U vezi s tim, a u saradnji sa EDUTech kompanijom instalirali smo interaktivni kiosk/tablet za svim potrebnim informacijama i sadržajima Homework HUB-a i Dječije kuće. Digitalizacija je proces, a taj proces ponekad zna biti dugotrajan, ali efektivan. 

Svi posjetioci/teljke će imati priliku da se direktno informišu o svim korisnicima/ama Centra, saznaju razne sadržaje za  djecu, ali i za odrasle, te odmah se odmah upišu na aktivnosti koje će im pomoći kako u profesionalnom, tako i u društvenom razvoju.

Ovo je samo jedan od koraka koje zajendičkim snagama i voljom pomažemo u razvoju lokalne zajednice, društva, ali i za sve mlade ljude Sarajeva!

Dobrodošli/e u HUB, Dječija kuća, Grbavička bb!