You are currently viewing Za kolegicu i kolegu!

Za kolegicu i kolegu!

Ured za podršku studentima i Homework HUB, u sklopu aktivnosti Sporazuma o saradnji, nastavljaju svojim djelovanjem u promovisanju podrške studentima/cama sa poteškoćama u učenju. Prošle sedmice u prostorijama Homework HUB-a, Ured za podršku studentima je prezentovao svoje aktivnosti HUB članovima/cama. U sklopu te aktivnosti HUB članovi/ce su postali volonteri/ke Ureda, koji će biti na pomoći i podršci prilikom skeniranja određene literature za studente/ice koji su slabovidni ili posjeduje neke druge poteškoće prilikom učenja. 

U vezi s tim, u narednom periodu vrijedni timovi će raditi na kampanji promocije volontiranja i pozivati sve svoje kolege/ice da se odazovu aktivnosti i izdvoje dva sata sedmično i pomognu nekome kome je podrška i pomoć potrebna. 

HUBxUred volonteri/ke posjetili su Ured te su iskoristili vrijeme da nauče koristiti skener, koji će pomoći mnogima da lakše savladaju gradivo i materiju koju studiraju.

Bravo za sve i nadamo se da će se cijela HUB porodica uključiti u ovu priču, koja nas uči kolegijalnosti, ljudskosti, volonterizmu, ali i borbi za nauku i obrazovanje.

Zahvaljujemo se Uredu za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu spremnosti na saradnju, dobrodošlici, ali i širenju znanja i davanje šansi mladim ljudima.

Ured za podršku studentima – UPS

Univerzitet u Sarajevu