You are currently viewing “Vakcine – naučni članci vs. mediji – zašto i kome vjerovati?”

“Vakcine – naučni članci vs. mediji – zašto i kome vjerovati?”

(HUB kampanja vakcinacije)

Danas je održano prvo predavanje u sklopu HUB kampanje vakcinacije: “Vakcine – naučni članci vs. mediji – zašto i kome vjerovati?”, sa Izetom Hamzom, studenticom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naučili smo mnogo toga, dosta korisnih informacija iz različitih provjerenih izvora, koji mnogo toga dokazuju o važnosti procesa imunizacije.

Snimak online predavanja će uskoro biti dostupan i na našem Youtube kanalu. 

Homework HUB u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, pokrenuo je kampanju vakcinacije za sve studente/ice i mlade ljude u Kantonu Sarajevu uz podršku UNICEF BiH i USAID-a.

Nauci vjerujemo! Vakcinišimo se!

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo