Nedim Fatić

MA Menadžment i Informacioni sistemi

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

Trenutno zaposlen na poziciji Viši savjetnik / Projektant sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Pored toga radi kao predavač, IT konsultant i freelencer. 2019. godine završen Master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradanji sa Microsoft-om, smjer Menadžment i Informacioni sistemi. 2011. godine diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli.Fokusiran u svom profesionalnom djelovanju na razvoj infromacionih sistema i aplikacija s ciljem digitalne transformacije kompanija i organizacija. Ekspert iz oblasti baza podataka, analize podataka, nauke o podacima itd…Više informacija na: https://www.linkedin.com/in/nedim-fatic/
Any review founded
COURSE
PRICE

SQL for Data Science

KM 399

VIEW

Location : Sarajevo

Contact Me