mr. sc. Boško Nektarijević

Master of Business Administration

MESSAGE ME

0

COURSES

0

RATING

Ekspert i trener za EU grantove u jugoistočnoj Evropi  

Diplomirao je menadžment u Parizu na poslovnoj školi IFAM. Magistrirao je na „Solvay Brussels School of Economics and Management“, Univerziteta u Briselu, a specijalizaciju završio na Harvard univerzitetu u SAD.    

Radio je kao izvršni direktor EU Acesss iz Brisela, zatim je vodio Balkansku bezbjednosnu mrežu.     

Bio je na različitim pozicijama u EU institucijama, a trenutno je Coach u EASME (Izvršnoj agenciji za mala i srednja preduzeća) i trening ekspert za REA ( Izvršna agenciju za istraživanje). Vodio je R&I&saradnju EU – Turska, Balkan i zemalje Mediterana.     

Već 20 godina radi na pisanju uspješnih projekata te drži predavanja o pripremi i implementaciji EU projekta, kako unaprijediti liderske sposobnosti i kako da organizacije sa Balkana razviju svoj potencijal i da maksimalno iskoriste EU fondove. Napisao je 6 uspješnih Horizon2020 projekata, a dodatnih 6 projekata na kojima je bio angažovan su nagrađeni sa "Seal of Excellence awards from European Commission".

Trener za lidere od 2002. godine u oblasti rukovođenja, kros kulturalnih pregovora, razvoja projekata, pisanja projekata i dr. Glavni dizajner velikog broja trening programa za preko 4000 menadžera iz sektora biznisa, javnog, akademskog i nevladinog sektora. Jedan je od osnivača European Training Academy iz Brisela i Balkan Security Network.

Any review founded
Any courses assigned

Location : Sarajevo

Contact Me