You are currently viewing Sporazum o saradnji: BANU i Homework HUB

Sporazum o saradnji: BANU i Homework HUB

Danas je u prostorijama Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) potpisan Sporazum o saradnji sa Klubom mladih naučnika BANU.
Nekoliko tačaka aktivnosti sadrži Sporazum, a najvažnije je to da ćemo aktivnije raditi na važnosti mladih naučnika i naučnica, kako sa studentima tako i sa uvaženim akademicima/kinjama. 

Očekuje nas mnogo toga zanimljivog, i izuzetno korisnog za naše društvo! 

S c i e n c e I s I n!