You are currently viewing Škola fizike

Škola fizike

U organizaciji sa studentima MA studija Elektrotehničkog fakulteta i bivših takmičara takmičenja iz fizike Homework HUB organizira dvomjesečnu Školu fizike.

Zainteresirani učenici i učenice će na osnovu svog predznanja i interesovanja moći birati jednu od grupa škole:

  • A: Mehanika i termodinamika
  • B: Oscilacije, talasi i elektromagnetizam
  • C: Optika i atomska fizika
  • D: Cjelokupna fizika
  • VIII razred
  • IX razred

Učesnici također na raspolaganju imaju izbor između online i in-class prisustva Školi.

Cijena škole je: 40,00 KM

Za sve informacije kontaktirajte skolafizike2021@gmail.com