You are currently viewing Sedmični presjek HUB membership takmičenja studentskih udruženja

Sedmični presjek HUB membership takmičenja studentskih udruženja

Sa 01. februarom 2021. godine završena je prva sedmica HUB membership takmičenja studentskih udruženja.

Trenutni presjek bodova je sljedeći:

  • ASPMF – 1
  • STELEKS – 1
  • Udruženja “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija” – 0
  • BOHEMSA – 4
  • MAŠINAC – 1
  • STAFF – 0
  • STUDENTIST – 0

Nadamo se da će naredne sedmice takmičenja biti još produktivnija i plodonosnija.

Želimo svima puno sreće!