You are currently viewing Konferencija povodom Međunarodnog dana obrazovanja “Quo Vadis, Academia?”

Konferencija povodom Međunarodnog dana obrazovanja “Quo Vadis, Academia?”

Čast nam je i zadovoljstvo obavijestiti vas da Homework HUB, prvi univerzitetski HUB u BiH, organizuje konferenciju povodom Međunarodnog dana obrazovanja, 24. i 25. januara 2022. godine.

Konferencija pod nazivom “Quo Vadis, Academia?” će ugostiti zanimljive paneliste/ice iz obrazovnog sektora, predstavnike/ce mldih, koji će sa prisutnima podijeliti vizije budućnosti obrazovanja u BiH, ali i primjeri obrazovnog sistema iz drugih zemalja.

Agenda konferencije