You are currently viewing Quo vadis, Academia? – Međunarodni dan obrazovanja

Quo vadis, Academia? – Međunarodni dan obrazovanja

Za razliku od prethodne dvije godine, ove godine planiramo da organizujemo Okrugli stol u formi javno-konsultativne diskusije sa svim obrazovnim akterima/kama. 

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, te da zajedno složimo puzle boljeg obrazovanja! 

Okrugli stol će obuhvatati razne tematike obrazovanja:

📌Reforma osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

📌”Univerziteti bez studenata/ica”

📌”Akademija na autoputu ili trotoaru?”

📌Rodno i seksualno zasnovano nasilje

📌EDI (Equality, Diversity, Inclusion) principi u akademiji

📌Vizija 2030?

Prijavite se putem link-a: 

https://forms.gle/BBvNixjGuVjFawGt8