You are currently viewing Prva Javna diskusija o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju

Prva Javna diskusija o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju

Danas je u Homework HUB-u, prvom univerzitetskom HUB-u u BiH, sali Miss Irby, održana Javna diskusija o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju.

Diskusiji je prisustvovala ministrica za nauku i visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Aleksandra Nikolić i pomoćnica ministrice Azra Ivazović. Devedesetominutna diskusija sa konkretnim pitanjima rezultirana je konkretnim objašnjenjima predloženih zakonskih članova, a koja su se odnosila na studente/ice svih univerziteta u Kantonu Sarajevu, a najviše na studente/ice Univerziteta u Sarajevu.

Ministrica je naglasila da je informisanost ključna u učešću javnih rasprava, kako bismo što adekvatnije i efikasnije ponudili rješenja i zahtjeve u vezi samog Nacrta, prije konačnog usvajanja. Poslane su zajedničke i konkretne poruke, za koje se iskreno nadamo da će biti uvažene.

Proces implementacije samog Zakona o visokom obrazovanju bit će zasigurno u fokusu svih studenata/ica, ali i Homework HUB-a. Istumačeni su pojmovi prolaznosti od 55%, 10% najboljih, od odnosno prava na finansiranje iz budžeta, ali i veći akcenat na Ugovore o studiranju odnosno na prava i obaveze studenata/ica.

Osnažujemo sve studente/ice, predstavnike/ce studentskih asocijacija da se javljaju Ministarstvu sa konkretnim prijedlozima, ali i menadžmentima svojih matičnih fakulteta. Svi prijedlozi i zaključci studenti/ce su zapisivali, predlagali, te će isti biti poslani na adresu Ministarstva, za koje se nadamo da će biti uvaženi.

Proizvod diskusije je bio i akcenat na mehanizmima prevencije rodnog i seksualno zasnovanog koje će biti regulisano Zakonom. Nacrt Zakona predvidja i studentski ugovor o radu koji će, ukoliko bude dobro implementiran, itekako značiti za društveni angažman studenata/ica i adekvatnu pripremljenost za tržište rada.

Demokratski principi, kultura dijaloga, razmjena iskustava elementi su koje moramo poštovati kako bismo pronašli adekvatna rješenja.

Zahvaljujemo se predstavnicima/ama Ministarstva na dolasku i spremnosti da razgovaraju sa studentima/cama, i veliko hvala studentima/cama koji su došli i odlučili da učestvuju u Javnoj diskusiji, pokazujući time da im je stalo da obrazovanje i nauku budu u fokusu i da budu #in.

Cijelu diskusiji možete pogledati na našem Facebook-u.