You are currently viewing Presjek HUB membership takmičenja studentskih udruženja

Presjek HUB membership takmičenja studentskih udruženja

HUB membership takmičenje studentskih udruženja ulazi u svoju šestu sedmicu trajanja. Sva studentska udruženja se vrijedno trude prikupiti što veći broj članova za takmičenje s ciljem osvajanja prve nagrade.

Trenutni presjek bodova je sljedeći:

Prema trenutnom presjeku za ukupni period takmičenja pobjedničko udruženje je Udruženje studenata Mašinskog fakulteta Mašinac!

ASPMF2
STELEKS11
Udruženja “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija”1
STUDENTIST4
BOHEMSA10
MAŠINAC18
STAFF5
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka1