You are currently viewing Međunarodni dan zdravstvene zaštite sa našim vrijednim studentima/cama medicine

Međunarodni dan zdravstvene zaštite sa našim vrijednim studentima/cama medicine

Kao nekad, prije pandemije, naša sala Miss Irby je opet bila puna znanja, nauke, praktičnih vježbi (naravno sve u skladu sa epidemiološkim mjerama). Uvijek vrijedni i spremni da sami sebi obezbijede puteve znanja, članovi BOHEMSE, INCISIONA i Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održali su u našim prostorijama mini simpozijum: Universal Health Coverage Day!

Uvijek smo ponosni na njih i uvijek ih rado dočekujemo! Bravo!

BoHeMSA – Bosnia and Herzegovina

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta

Incision Bosnia & Herzegovina