You are currently viewing Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Kada smo prije nekoliko mjeseci bili zatvoreni zbog pandemije, ali smo i dalje htjeli biti društveno-korisni (u tom trenutku neprofitabilni), kontaktirali smo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS da predložimo ideju/projekat za snimanje video sadržaja za inkluzivno obrazovanje, gdje ustupamo svoje prostorije (koje su bile prazne) i svu potrebnu tehničku podršku.

Velikodušno su prihvatili i evo nakon snimljenog prvog ciklusa videa, završili smo i drugi ciklus videa, ukupno 30 videa.

Iskreno se nadamo da će videi biti od koristi i da će mnogima poslužiti u online danima, ali i svim onim koji budu ispred nas.

Zahvaljujemo se profesorici Lejli Kafedžić, koordinatorici Mobilnog stručnog tima na svakodnevnoj komunikaciji, komentarima, savjetima, kako bi videi bili što kvalitetniji. Nadamo se da je ovo samo jedna u nizu saradnji i da će obrazovanje biti dostupno svima i svugdje, a mi ćemo zasigurno biti uvijek na usluzi za što bolje i kvalitetnije obrazovanje!Link: https://www.youtube.com/watch?v=7tYXgrSU5uk…