You are currently viewing Jačanje zapošljivosti mladih: poticanje razvoja prezentacijskih vještina.

Jačanje zapošljivosti mladih: poticanje razvoja prezentacijskih vještina.

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu je u periodu od 14.02. do 15.02.2022. godine realizirao dvodnevnu obuku za studente pod nazivom Jačanje zapošljivosti mladih: poticanje razvoja prezentacijskih vještina. 

Obuka je realizirana uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Program obuke predvidio je sadržaj interaktivnog karaktera, a konceptualiziran je kroz  radionice: Samospoznaja – procjena vlastitih vještina i Predstaviti se kroz biografiju i Intervju sa potencijalnim poslodavcem  – zašto baš Ja? Predavači su bili prof.dr. Lejla Osmić i doc.dr. Sandra Bjelan-Guska. 

Aktivnosti su realizirane u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu što je omogućilo aktivno sudjelovanje svih učesnika te prostor za razmjenu znanja, iskustava, ideja, ali i brojnih pitanja u području osnaživanja i zapošljivosti mladih. 

Obuci su se odazvali studenti različitih fakulteta (Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Medicinskog fakulteta) što svjedoči o važnosti ovakvih programa neovisno o matičnoj struci te potiče na promišljanje o daljnoj diseminaciji i realizaciji aktivnosti u kontekstu podrške pripremi i tranziciji od visokoškolske ustanove do tržišta rada. 

Obuka je od strane učesnika ocijenjena kao veoma korisna, dobro organizirana, motivirajuća  i uspješna uz preporuke za nastavak ovakvih i sličnih aktivnosti.

#HUBStudentCommunicationOfficer, Hena Oruč, predstavljala je prvi univerzitetski HUB, Homework HUB, koja će stečeno znanje prenijeti HUB članovima/cama.