You are currently viewing III HUB University Fair

III HUB University Fair

Homework Hub i JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo danas su organizovali treći HUB University Fair. Na sajmu su se predstavili predstavnici/ce Stomatološkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Veterinarskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka za fiziku i odsjeka za hemiju, Filozofskog fakulteta odsjeka za arapski jezik i književnost, odsjeka za historiju i odsjeka za psihologiju kao i klub “Ibn Sina”, Građevinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, Šumarskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, International University of Sarajevo, International Burch University, Pedagoškog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta predstavnici studentskog udruženja “Steleks”, također pored predstavnika/ca fakulteta na sajmu su se predstavili i predstavnici organizacije Hoću.ba kao i predstavnici SOS Dječijeg sela BiH ispred Yeep projekta.

Organizator Mirza Rastoder direktor Homework Hub-a je izrazio svoje zadovoljstvo zbog spremnosti studenata/studentica ali i akademskog osoblja da na adekvatan i zanimljiv način predstave svoje fakultete i odsjeke.

Sajam je prvenstveno bio namjenjen učenicima i učenicama srednjih škola Kantona Sarajevo, ali je privukao pažnju i studenata/studentica koji su se kroz prezentacije upoznali sa radom i aktivnostima na pomenutim fakuletima.

Homework HUB opravdava svoj moto Science is in!