You are currently viewing HUBSA u vezirskom gradu i gradu Nobelovca

HUBSA u vezirskom gradu i gradu Nobelovca

Ugodni razgovori, diskusije, savjeti i razmjena mišljenja odisali su tog dana u vezirskom gradu, Travniku sa srednjoškolcima/kama Mješovite srednje škole i Elči Ibrahim-paša medrese. 

Informacije koje smo prikupili u razgovoru sa budućim studentima/cama nadamo se Sarajeva, sigurno će biti od velike koristi za kreiranje adekvatnih smjernica promocije Sarajeva kao studentskog grada.

HUB članovi/ce u sastavu:

Alma Muharemović (PMF UNSA)

Dženan Muharemović (ETF UNSA)

Hana Kurtspahić (EFSA UNSA)

Mirza Abaza (GF UNSA)

Lana Glavonjić (Filozofski fakultet UNSA)

Adnan Tanović (Stomatološki fakultet UNSA)

Prezentovali su svoje fakultete i smjerove, te dali neke tips-tricks budućim studentima/cama na šta da obrate pažnju i kako da se adekvatno pripreme za upise na željene fakultete/univerzitete. 

Naravno da smo iskoristili lijepo vrijeme i obišli znamenitosti Travnika, te otišli po desetke u pola. 

Homework HUB ovaj projekat realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.