You are currently viewing HUBSA u Banja Luci

HUBSA u Banja Luci

HUBSA vozi, ne staje! Došli smo u prelijepu Banja Luku, gdje smo čakulali sa banjalučkim srednjoškolcima/kama. Proaktivna i efikasna diskusija uz dosta razmjene mišljenja otvorila nam je nove vidike i usmjerila u dalje puteve ka novoj nauci i obrazovnom sistemu. Predstavili smo HUBSA projekat, kao i prilike koje ih očekuju. 

Ovaj put, HUBSA tim je predstavio svoje fakultete u sljedećem sastavu:

Alma Muharemović (PMF)

Lana Glavonjić (Filozofski fakultet)
Soraja Brkan (PMF)

Safira Sušić (PMF)

Poslijepodne smo naravno iskoristili šetnjom do Kastela, te banjalučkim sokacima. 

Homework HUB ovaj projekat realizuje u partnerstvu s Udruženjem za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajeva.