You are currently viewing HUB stomatolozi na HUB praksama

HUB stomatolozi na HUB praksama

Upoznajte Merimu i Dženitu, HUB stomatologinje, studentice Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U HUB-u ćete ih uvijek vidjeti zajedno, a kad su odvojene, to znači samo jedno: ili je Merima ili Dženita na praksi kod naših partnera iz Stomatološke ordinacije Floss&Gloss Sarajevo

HUB prakse imaju za cilj da pomognu našim članovima/cama da osjete šta je to tržište i kako naučeno da primijene, odnosno da uvide šta im nedostaje kako bi bili spremni za prva zaposlenja.

“U proteklom periodu od 30 dana imale smo priliku biti volonteri u stomatološkoj ordinacji Floss & Gloss. Kroz to vrijeme uspjele smo se upoznati sa radom i tempom jedne ordinacije. Vidjele smo razne izazove koji su bili postavljeni pred doktore, kao i način na koji su ih oni rješavali. Pokazali su nam kako da komuniciramo sa pacijentima i dobijemo njihovo povjerenje. Mogli smo vidjeti kako izgleda jedan dan u stomatološkoj ordinaciji i kako se funkcioniše u timu. Zahvaljujemo se doktorima u ordinaciji Floss & Gloss na nesebičnom djeljenju znanja i iskustva. Posebnu zahvalnost dugujemo Hub-u na pruženoj prilici i što su prepoznali koliko je korisna saradnja sa stomatološkom ordinacijom za studente stomatologije. Drago nam je što smo dio Hub porodice.

Dženita i Merima 🦷

Danas je Dženiti rodjendan, te joj HUB porodica želi sve najbolje 🧡🧡