You are currently viewing HUB soba za molitvu i odmor je spremna!

HUB soba za molitvu i odmor je spremna!

HUB soba za molitvu i odmor je spremna za sve članove/ice. HUB #PrayingRoom je urađena sa dosta ljubavi, kolegijalnosti i duhovnosti naših članova. Stoga, u narednim danima, za sve koji poste, na usluzi je naša #PrayingRoom.

Znamo da ponekad može biti teško dok postite i učite, zato smo ubacili i nekoliko jastuka kako biste “dremnuli” odmorili i nastavili sa učenjem. Provodeći vrijeme u HUB-u, učeći i radeći, čitajući, bit ćete efikasniji i vrijeme iftara će brzo doći. 

Mi se radujemo prvom HUB iftaru na otvorenom, a vi? 

Dobrodošli u Homework HUB!