You are currently viewing HUB predavanje VI

HUB predavanje VI

Studentica medicine, Naida Krajina danas je održala HUB predavanje na temu: Toksični perfekcionizam. Naučili smo mnogo toga, a najvžanije jeste da samo sebi trebamo biti dovoljni, tj da sve što radimo i greške i uspjehe podnesemo jednako, zbog sebe. 

Zanimljivost u ovom predavanju, koje nije bilo klasično, već analiza ankete koju je HUB članica Naida, uradila sa HUB članovima na uzorku od 40 učesnika/ca koji su potpuno različitog karaktera, zanimanja, statusa, spola itd. Koliko zaista radimo zbog sebe sve što radimo? Koliko zaista uradimo ono što zacrtamo? Da li studiramo zato što želimo i da li su nam ispiti jedini cilj (frustracije ako nije 10.00, ili ono “ma samo da prodjem”)? 

Otvorena diskusija sa prisutnima je dala mnoge zanimljive odgovore, a mi se nadamo da su mnogi naučili nove stvari koje će već od sutra početi primjenjivati. 

Zahvaljujemo se Naidi na predavanju, i kako je i sama rekla, ponukana iz sopstvenog iskustva podijelila je sa prisutnima korisno znanje, savjete i vještine. 

HUB predavanja imaju za cilj da pokažu kolegijalnost, vježbu prezentovanja, sigurnost i odgovornost izgovorenog, ali i naučenog, kao i proširivanje znanja i životnih vidika.

@naidakr
@bohemsa