You are currently viewing HUB predavanje V: Praktične upute za pisanje naučno-istraživačkog rada

HUB predavanje V: Praktične upute za pisanje naučno-istraživačkog rada

Danas je svojim dijeljenjem znanja i savjetima članove počastila viša asistentica na IUS-u, inače HUB članica, Azra Bičo sa temom: Praktične upute za pisanje naučno-istraživačkog rada. 

Naučili smo kako napisati kvalitetan seminarski rad, kako napisati esej, i ono najvažnije jeste o čemu da vodimo računa kad su u pitanju teze (diplomski, magistarski ili doktorat), kao i kako izabrati mentora/icu i koju temu izučavati. 

Također, naučili smo koje baze podataka da koristimo. 

Učesnici/e tokom HUB predavanja

Zahvaljujemo se našoj Azri na jednosatnom predavanju i produktivnoj diskusiji koja je uslijedila, i nadamo se da će HUB izroditi nove naučnike/ce i puno kvalitetnih radova koji nisu copy-paste, Wikipedia rules ili “de da prepišem”. 

HUB predavanja pomažu našim članovima/cama da nauče puno korisnih stvari, koje nažalost neće čuti na fakultetima. Jedva čekamo naredno predavanje.

@azrabico