HUB na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Homework HUB tim prezentovao je svoje aktivnosti i djelovanja na Veterinarskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu.

Svi prisutni studenti/ce dobili su potrebne informacije o dešavanjima u HUB-u, kao i o mogućnostima koje HUB pruža. Za studente/ice Veterinarskog fakulteta prezentovana je i aktivnost prakse koju mogu obavljati u Veterinarskoj stanici Ketti d.o.o, ukoliko su HUB članovi/ce, a s kojima HUB ima Sporazum o saradnji.

Očekujemo što veći broj studenata/ica veterine i da proširenje naše HUB femili. Zahvaljujemo se prodekanu za nastavu Veterinarskog fakultetu, prof. dr. Rizahu Avdiću na dobrodošlici i organizaciji, kao i ugodnom razgovoru.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping