You are currently viewing HUB na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

HUB na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Homework HUB tim je održao prezentaciju rada i aktivnosti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Svi prisutni su se pobliže upoznali sa funckionisanjem prvog univerzitetskog HUB-a u BiH.

Zahvaljujemo se na gostoprimstvu Asocijaciji studenata Saobraćajnog fakultetu sa kojom ćemo uskoro potpisati Sporazum o saradnji i realizovati nove aktivnosti.

Dobrodošli u HUB femili!