You are currently viewing HUB inženjeri u izgradnji zajedničkih kapaciteta JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo

HUB inženjeri u izgradnji zajedničkih kapaciteta JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

HUB članovi Ibro i Benjo udružili su svoje inženjerske vještine, te pomogli da još jedan korak napravimo u digitalizaciji JU Međunarodno centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Dječiju kuću koriste razna udruženja i organizacije, te pored stalnih termina organizuju se razni događaji, i pri tome i HUB aktivnosti. Logistika je najvažnija kako bi dovela do efikasnijeg, bržeg i efektivnog funckionisanja same Dječije kuće. 

Od sada administracija JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo će koristiti posebno dizajniranu web stranicu/platformu za pregledno prikazivanje sadržaja, zakazivanje termina, te raspodjelu sala. 

Ovim korakom smo postali ekološki efikasni, jer smo smanjili printanje velikih formata papira rasporeda u boji, uštedili na vremenu i rad Dječije kuće je postao efikasniji. 

Zahvaljujemo se HUB inženjerima Ibri i Benji na izdvojenom vremenu, trudu i primjeni znanja u praksi, koji su nam pokazali kako naučeno može biti primijenjeno i društveno korisno.

Općina Novo Sarajevo je sada još jednu stepenicu više u procesu digitalizacije i pokazatelj kako mladi ljudi mogu doprinijeti u razvoju lokalne zajednice.