You are currently viewing HUB Global Village Night II

HUB Global Village Night II

Global Village Night je projekat na koji je Homework HUB veoma ponosan, iz razloga što smo spojili Evropu u malom. Mlade generacije koji mijenjaju svijet, krenuli su iz HUB-a. 

Na Velikoj noći HUB Global Village je ugostio predstavnika Italijanske ambasade u BiH, gospodina Mattea Evangelistu i profesoricu sa Univerziteta Federico II iz Napolija, Maria d’Arienzo, koji su prisustvovali predstavljanju planova idealnog univerziteta i obrazovnog sistema i predstavljanju država iz kojih #villagers dolaze. 

Zahvaljujemo se Matteu i profesorici na prisustvu i što su sa mladim ljudima razmijenili iskustva o italijanskim prilikama na univerzitetima i koje sve mogućnosti razmjene imaju. 

Projekat je realizovan u koordinaciji Ministarstva kulture i sporta KS, kao i službama za međunarodnu saradnju UNSA-e, IUS-a i ESN-a (Erasmus Student Exchange).

🇮🇹🇵🇱🇹🇷🇫🇷🇧🇦 #Europe is in the HUB!