You are currently viewing HOMEWORK HUB & ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

HOMEWORK HUB & ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Prije nekoliko dana, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, potpisan je sporazum o saradnji sa Homework HUB-om.

Direktorica ZJZSKS, prof. dr. med. sci. Aida Pilav i direktor Homework HUB-a, Mirza Rastoder, dogovorili su da će se saradnja odvijati u sljedećim aktivnostima:

  • učestvovanje u zajedničkim aktivnostima, poput obilježavanja međunarodnih dana koji su od važnosti za javno zdravlje
  • aktivan rad na promociji HUB kampanje za vakcinisanje među mladim ljudima i studentskom populacijom u Kantonu Sarajevo
  • edukativna predavanja za sve HUB članove/ice
  • potaknuti na promociju i realizaciju volontiranja studenata/ica medicinskih grupacija

Radujemo se budućim planiranim aktivnostima i nadamo se uspješnoj saradnji i aktivnom učestvovanju studenata/ica u istim.