You are currently viewing Homework HUB X Youth For Peace

Homework HUB X Youth For Peace

Homework HUB je potpisao Sporazum o saradnji sa Organizacijom #YouthForPeace. U sklopu Sporazuma, navedena su polja i aktivnosti u kojima ćemo aktivno učestvovati i uključivati mlade ljude, kroz razne programe, edukacije, prakse i projekte.

U vezi s tim, naši HUB članovi/ce imaju mnoge prilike da steknu dodatna iskustva i prošire svoj #networking.

Naše HUB članice Emina i Mia, zahvaljujući #YouthForPeace sutra kreću na nezaboravno petnaestodnevno putovanje u Italiju, u sklopu projekta koji provodi YFP, a u vezi je sa #YouthExchange Interculturalism beyond Multiculturilsm, gdje će učestvovati sa kolegama/icama iz Srbije, Italije, Kosova i Mađarske.

Emini i Miji želimo sretan put, nova iskustva i nova prijateljstva i da budu prave predstavnice Homework HUB-a.

Zahvaljujemo se #YouthForPeace spremnosti na saradnju sa HUB-om i radujemo se uspješno realizovanim aktivnostima i povezivanju mladih ljudi.

Ako neko pita, Emina se pozdravila s Asimom i rastanak je bio vrlo emotivan.