You are currently viewing Homework HUB i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Homework HUB i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U petak, 12. marta, potpisan je Sporazum o saradnji sa Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naša HUB porodica postaje bogatija za još jedno partnerstvo i nadamo se novim članovima i članicama, i budućim naučnicima/ama.

Nadamo se uspješnoj, produktivnoj i naučnoj saradnji sa Udruženje studenata Medicinskog fakulteta.

Predsjednik USMF i direktor Homework-a