You are currently viewing Homework HUB i Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu – Proširivanje i jačanje saradnje

Homework HUB i Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu – Proširivanje i jačanje saradnje

Danas je u prostorijama Homework HUB-a potpisan Sporazum o saradnji sa Udruženjem studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Predmet Sporazuma se sastoji od:

  • Međusobne promocije sporazuma i njegovih pogodnosti;
  • Učestvovanje u zajedničkim aktivnostima;
  • Promo mjesečne članarina korištenja Homework-a;
  • Zajedničko učestvovanje u pisanju projekata;
  • Učestvovanje u edukacijama, webinarima, seminarima;
  • Pogodnosti za sve HUB kurseve (popust 10%);
  • Međusobno promovisanje aktivnosti u samostalnoj organizaciji obje strane potpisnice:
    • Homework d.o.o. je dužan svakom studentu/ici članu/ici studentskog Udruženja/Asocijacije potpisnice ovog Sporazuma naplatiti promotivnu cijenu usluge mjesečne članske karte u vrijednosti od 25,00 KM;
  • I mnoge druge aktivnosti koje će probuditi među studentima/cama volju i znatiželju za nauku i istraživanje. 

Sporazum o saradnji, ispred Udruženja je potpisao predsjednik, Abdulvehab Begić, koji je izrazio zadovoljstvo što će studenti/ce postati HUB porodice. 

Homework HUB se zahvaljuje na spremnosti za saradnju i sigurno je da početak 2021. godine pravo vrijeme za pokretanje novih stvari, a čije ćemo polodove ubirati tokom i na kraju ove godine.

Predsjednik Udruženja Abdulvehab Begić i direktor Homework HUB-a Rastoder Mirza