You are currently viewing Homework HUB i Udruženje “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu” – Proširivanje i jačanje saradnje

Homework HUB i Udruženje “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu” – Proširivanje i jačanje saradnje

Homework HUB i Udruženje “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu” – Proširivanje i jačanje saradnje

Danas je u prostorijama Homework HUB-a potpisan Sporazum o saradnji sa Udruženjem “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu”. 

Predmet Sporazuma se sastoji od:

• Međusobne promocije sporazuma i njegovih pogodnosti;

• Učestvovanje u zajedničkim aktivnostima;

• Promo mjesečne članarina korištenja Homework-a;

• Zajedničko učestvovanje u pisanju projekata;

• Učestvovanje u edukacijama, webinarima, seminarima;

• Pogodnosti za sve HUB kurseve (popust 10%);

• Međusobno promovisanje aktivnosti u samostalnoj organizaciji obje strane potpisnice:

• Homework d.o.o. je dužan svakom studentu/ici članu/ici studentskog Udruženja/Asocijacije potpisnice ovog Sporazuma naplatiti promotivnu cijenu usluge mjesečne članske karte u vrijednosti od 25,00 KM;

• I mnoge druge aktivnosti koje će probuditi među studentima/cama volju i znatiželju za nauku i istraživanje. 

Sporazum o saradnji, ispred Asocijacije je potpisao predsjednik, Nemanja Jovičić, koji je izrazio zadovoljstvo što će studenti/ce postati HUB porodice. Homework HUB se zahvaljuje na spremnosti za saradnju i sigurno je da početak 2021. godine pravo vrijeme za pokretanje novih stvari, a čije ćemo polodove ubirati tokom i na kraju ove godine.

Predsjednik Udruženja Nemanja Jovičić i direktor Homework HUB-a Rastoder Mirza