You are currently viewing Gender Research Center predavanje: Rodno-osjetljivo prikupljanje, analiza i prezentacija podataka

Gender Research Center predavanje: Rodno-osjetljivo prikupljanje, analiza i prezentacija podataka

Cilj radionice jeste da na prethodno dobijene teme i zadatke, svi učesnici/e GRC-a pokušaju pronaći relevantne podatke/informacije, pri tome da su bazirane na gender; na koji način doći do podataka? Gdje tražiti podatke? Kako analizirati prikupljene podatke? Šta raditi u slučaju da ne možemo pronaći izvore podataka, odnosno šta ako pojedine institucije ne vode statistiku rodnosti u bilo kojoj oblasti?

Datum održavanja predavanja: 09.01.2021.

Predavačice: vanr. prof. dr. Jasminka Hasić Telalović, SSST Univerzitet, doc. dr. Nina Bosankić, IUS

Ukoliko želite biti dio ovog predavanja obratite nam se na mail: hubhomework@hotmail.com

Projekt Gender Istraživački Centar Homework HUB je podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo