You are currently viewing Gender Istraživački Centar – Kako početi? – predavanje vanr.prof.dr. Jasminka Hasić-Telalović

Gender Istraživački Centar – Kako početi? – predavanje vanr.prof.dr. Jasminka Hasić-Telalović

12. decembra u sali Miss Irby održano je uvodno predavanje u sklopu novootvorenog Homework HUB Gender istraživačkog centra uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, sa profesoricom Jasminkom Hasić Telalović. Centar trenutno broji 23 polaznika/ce! WOW! Izuzetno nas raduje što su teme sve različite i iz svih naučnih polja (od medicine, mašinstva, ekonomije, pedagogije, političke nauke i mnoge druge teme).

Radujemo se svim budućim radionicama, predavanjima, i jedva čekamo da čitamo vaša naučna istraživanja i da nam otkrijete kakvu ulogu gender igra?! Jedva čekamo!Ukoliko želite da i vi budete dio Centra, možete se prijaviti putem link-a: https://forms.gle/9pq9UCrL5RwM2JBx6

Materijale sa predavanja ćemo vam proslijediti putem e-maila. Ovo je prvi događaj koji smo uspješno realizovali i “live” i “online”! Idemo u korak sa naukom!