You are currently viewing Gender Istraživački Centar – Homework HUB: Kako početi?

Gender Istraživački Centar – Homework HUB: Kako početi?

U sali Miss Irby održano je predavanje u sklopu novootvorenog Homework HUB Gender istraživačkog centra uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, sa profesoricom Jasminkom Hasić Telalović. 

Centar trenutno broji 23 polaznika/ce! WOW! 

Izuzetno nas raduje što su teme sve različite i iz svih naučnih polja (od medicine, mašinstva, ekonomije, pedagogije, političke nauke i mnoge druge teme). 

Radujemo se svim budućim radionicama, predavanjima, i jedva čekamo da čitamo vaša naučna istraživanja i da nam otkrijete kakvu ulogu gender igra?! Jedva čekamo!

Ukoliko želite da i vi budete dio Centra, možete se prijaviti putem link-a: https://forms.gle/9pq9UCrL5RwM2JBx6

Materijale sa predavanja ćemo vam proslijediti putem e-maila. 

Ovo je prvi događaj koji smo uspješno realizovali i “live” i “online”! 

Idemo u korak sa naukom!

Unconscious Bias – Slide prezentacije
Neke od polaznica projekta