You are currently viewing Gender istraživački centar (GRC) Homework HUB: Rodno-osjetljivo prikupljanje, analiza i prezentacija podataka

Gender istraživački centar (GRC) Homework HUB: Rodno-osjetljivo prikupljanje, analiza i prezentacija podataka

Danas je u online okruženju održano prvo predavanje-radionica u 2021. godinu u sklopu Gender istraživačkog centra Homework HUB-a. Tema je bila: Rodno-osjetljivo prikupljanje, analiza i prezentacija podataka. 

Svi polaznici/e su na prethodnim predavanjima/radionicama imali priliku da se upoznaju i detaljnije prošire svoje potencijalne, ili već izabrane teme svojih diplomskih, magistarskih ili doktorskih radova. Na osnovu toga, na dašanjem predavanju svi su prezentovali, odnosno iznosili svoje izazove u pronalsku rodno-osjetljivih podataka. 

Na samom početku, sve prisutne je pozdravila koordinatorica GRC-a, vanr. prof. dr. Jasminka Hasić Telalović, a gošća predavanja je bila doc. dr. Nina Bosankić. Nina Bosankić diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, specijalizirala je poslovnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Magistrirala je na Odsjeku za komunikologiju Škole za kulturološke studije Univerziteta Sheffiled Hallam i doktorirala na Centru za rodne studije Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu. Radila je u nevladinom sektoru 12 godina, na projektima u oblasti mentalnog zdravlja i rodnih odnosa te deset godina na Odsjeku za psihologiju pri Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) u zvanju docentice. 

Diskusija i konsultacije su trajale nepuna tri sata i svi polaznici/e su dobili efikasne informacije o samom prikupljanja podataka, rodno-osjetljivih analiza podataka, korištenju kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja, kao i druge primjere usko vezani za njihove teze.

Napominjemo: GRC Homework HUB, prva faza, podržana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a ima za cilj uspostavu UN ciljeva održivog razvoja u poljima rodnih politika u obrazovanju i naučnoistraživačkim poljima. Posebno se fokusira na studente/ice završnih radova, kako bi u svojim tezama inkorporirali pojam gendera, a tome im pomažu ko-mentori, predavači/ce u sklopu Gender istraživačkog centra.