You are currently viewing Gender istraživački centar: Gender-obrazovna literatura u BiH sa profesoricom Jasnom Duraković

Gender istraživački centar: Gender-obrazovna literatura u BiH sa profesoricom Jasnom Duraković

Dana, 30. januara 2021. godine, održano je predavanje profesorice Jasne Duraković,  (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu) u sklopu Gender istraživačkog centra Homework HUB-a.

Na predavanju je naglašeno kako je gender-obrazovna literatura izazov za sve sfere izučavanja u Bosni i Hercegovini. Upoznati smo sa sadržajem da je Bosna i Hercegovina potpisala sve sporazume, konvencije, čak i usvojila Zakon o ravnopravnosti spolova, ali da praksa potvrđuje nešto sasvim drugo. Gender-obrazovna literatura u obrazovanju uopće nije zastupljena, kako od nižih razreda, tako i do visokog obrazovanja. Također, profesorica Duraković je sve prisutne upoznala sa kratkim biografijama najistaknutijih bh naučnica, čiji životni opis ne možemo pronaći u školskim udžbenicima. 

Nakon završenog predavanja, profesorica Duraković je otvorila diskusiju sa članovima/cama GRC-a, gdje je zaključak bio da GRC napiše inicijativu profesorici Duraković da odjel/amfiteatar/kabinet na Katedri za matematiku na Prirodno-matematičkog fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nosi naziv prema profesorici Nazi Tanović Miller, koja je bila vrsna matematičarka i koja je osnovala ovu katedru. Ovo su sistemske mjere, koje se postepeno trebaju primjenjivati u praksi, kako bismo dali na značaju ovih izazova i podigli svijest. 

Zahvaljujemo se profesorici Jasni Duraković na predavanju i savjetima. 

Uskoro više informacija, kao i o samom dopisu/inicijativi na našim društvenim mrežama. 

Napominjemo: GRC Homework HUB, prva faza, podržana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a ima za cilj uspostavu UN ciljeva održivog razvoja u poljima rodnih politika u obrazovanju i naučnoistraživačkim poljima. Posebno se fokusira na studente/ice završnih radova, kako bi u svojim tezama inkorporirali pojam gendera, a tome im pomažu ko-mentori, predavači/ce u sklopu Gender istraživačkog centra.